Bilgi Hizmetleri
background background mobile
Bilgi Hizmetleri

İBB Kentsel Dönüşüm Masası

İBB Kentsel Dönüşüm Masası

Yapılmış ve yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde bilgi edinme yolunun açılması ve katılımın sağlanması temel esas olmak üzere Kentsel Dönüşüm Masası kurulmuştur.

Mimar, şehir plancısı, sosyolog, psikolog, inşaat mühendisi, hukukçu ve harita mühendisinin bulunduğu bir ekipten oluşan “Kentsel Dönüşüm Masası” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Hizmet Binası’nda hizmet vermektedir.

Kentsel dönüşüm alanlarına ait fiziksel, ekonomik ve sosyal durum tespitlerine yönelik verilerin analiz edilmesi, kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarına ilişkin hukuki destek verilmesi, gelen vatandaş taleplerinin incelenmesi ve cevaplanması, uzlaşma süreçlerinin yönetilmesi, fizibilite ve öneri proje çalışmalarının yapılması ve çözüm ofislerinde sürece dair bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir.

  • Kentsel dönüşüm proje alanlarını belirleme çalışmalarına katkı sağlar.​
  • Kentsel dönüşüm alanlarına ait fiziksel, ekonomik ve sosyal durum tespitlerine yönelik veriler toplar ve bu verilerin analiz edilmesini koordine eder.
  • Kentsel dönüşüm uygulama süreçlerinde katılımcı yaklaşımı benimseyerek model ve strateji belirler ve uzlaşma süreçlerinde etkin rol oynar.
  • Kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarına ilişkin sorun yaşayan kişi ya da gruplarla temas kurarak hukuki, teknik ve sosyal açıdan yol haritaları belirler ya da belirlenmesini koordine eder ve gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçer.
  • Gelen vatandaş talepleri üzerine gerekli hukuki, teknik ve sosyal incelemeleri yapar, vatandaşı bilgilendirir ve çözüm önerilerinde bulunur.
  • Kentsel dönüşüm uygulama süreçlerinde saha çalışmalarından ve vatandaş görüşmelerinden elde edilen verileri katılımcı yaklaşımı baz alarak çalışır.
  • Paydaşı olan tüm sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yürütür ve düzenli olarak bilgi akışını sağlar.


İletişim Bilgileri


Kentsel Dönüşüm Müdürü Özlem TUT
Müdür Yardımcısı Ayşe Canan Günay

Telefon: 0212 449 48 21
Email: kdmasa@ibb.gov.tr
Adres: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakırköy Hizmet Binası, Osmaniye, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, No:5, Kat 5, 34146 Bakırköy/İstanbul