Bilgi Hizmetleri
background background mobile
Bilgi Hizmetleri

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Enerji Yönetim Sistemi Politikası


  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurum kimliğini en iyi temsil edecek şekilde güvenilir ve ilgili mevzuatlara uyumlu hizmet sunmayı amaçlarız.
  • Öncelikle İstanbul halkı olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, tüm iş süreçlerimizi etkin şekilde yönetmeyi ve iyileştirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi taahhüt ederiz.
  • Enerji Yönetim Sistemi performansının iyileştirilmesi amacıyla, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için çalışmalar yaparız, fikir ve görüşlerini alarak sisteme katılımlarını sağlarız.
  • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için Enerji Yönetim Sistemi duyarlılığını esas alan bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ederiz.
  • Enerji Yönetim Sistemi verimliliği açısından; yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Tüm operasyonel kararlarımızın Enerji Yönetim Sistemine etkilerini dikkate alarak faaliyetlerimizin doğal parçası olan süreç risklerini ve önemli enerji kullanım alanlarını belirler; etkilerinin asgariye indirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik planlı aksiyonların devreye alınmasını taahhüt ederiz.
  • Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçer ve enerji performansının iyileşmesine dayalı tüm tasarımları destekleriz.

Çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında en büyük enerjimiz ve motivasyon kaynağımız çalışanlarımızın farkındalığı ve katılımı olacaktır.​