Kurumsal
background background mobile
Kurumsal

Arabuluculuk Komisyonu


6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri, Hukuk Müşavirliği sekretaryası tarafından yerine getirilmektedir.

Arabuluculuk Komisyon İrtibat Bilgileri

Adres:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi
             Hukuk Müşavirliği
             Arabuluculuk Komisyonu
             Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad.
             No:19 Posta Kodu: 34134 Fatih-İSTANBUL
             Tel : (212) 449 42 08
             E-Posta: arabuluculuk@ibb.gov.tr