MECLİS KOMİSYONLARI

YASAL DAYANAK

22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. maddesi, ihtisas komisyonlarının kurulmasına imkan sağlamaktadır.

Bu maddeyle ilgili alıntı aşağıdadır.

İhtisas komisyonları
MADDE 15.- Büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2017-2018'de 1 Yıl İçin Seçilen Meclis İhtisas Komisyonları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Hadi DİLER (Ak Parti) Başkan
Maliki Ejder BATUR (Ak Parti) Başkan V.
Serhan KURAL (Ak Parti) Raportör
Abdülnaser ŞİMŞEK (Ak Parti) Üye
Eyüp DURSUN (Ak Parti) Üye
M.Sedat ÖZKAN (CHP) Üye
Cemal ŞERİFOĞLU (CHP) Üye
Dila Damla ÖNER (CHP) Üye
Bülent TATAR (CHP) Üye

Plan ve Bütçe Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Erdal YILMAZ (Ak Parti) Başkan
Mehmet ÖZGÜR (Ak Parti) Başkan V.
Mehmet FINDIKÇI (Ak Parti) Raportör
Togay ÇOBAN (Ak Parti) Üye
Semra YAŞAR (Ak Parti) Üye
Fatih ÜSTÜNBAŞ (CHP) Üye
Hasan TAPAN (CHP) Üye
Muzaffer ŞAHİN (CHP) Üye
Abdulhadi AKMUGAN (CHP) Üye

Sağlık Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Habibe GÜNER (Ak Parti) Başkan
Burhan ŞENTÜRK (Ak Parti) Başkan V.
Harun ÖZER (Ak Parti) Raportör
Bülent KATKAK (Ak Parti) Üye
İhsan KOÇ (Ak Parti) Üye
Ümüt YURDAKUL (CHP) Üye
Yavuz İREN (CHP) Üye
Dilek KOÇAK (CHP) Üye
Avedis Kevork HİLKAT (CHP) Üye

Ulaşım ve Trafik Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Mahmut YETER (Ak Parti) Başkan
Yüksel AKYOL (Ak Parti) Başkan V.
Hicran HAMZA ÇELİKYAY (Ak Parti) Raportör
Hikmet ÖZTÜRK (Ak Parti) Üye
Murat GÜLKIRAN (Ak Parti) Üye
İsmail Doğan SUBAŞI (CHP) Üye
Yunus CAN (CHP) Üye
Musa KELEŞ (CHP) Üye
Önder POLATOĞLU (CHP) Üye

Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Zeynel ÖNAL (Ak Parti) Başkan
Ömer ŞAHAN (Ak Parti) Başkan V.
Çiğdem ÖZ (Ak Parti) Raportör
Aşkın CEYLAN (Ak Parti) Üye
Hüseyin AKGÜL (Ak Parti) Üye
Sabiha TÜZÜNOĞLU (CHP) Üye
Nebahat YILDIRIM (CHP) Üye
Ümüt YURDAKUL (CHP) Üye
Nazim ÇUHALI (CHP) Üye

Hukuk Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Osman GÖKÇEBAŞ (Ak Parti) Başkan
Rabia ÜÇTEPE KARAKÖSE (Ak Parti) Başkan V.
İlyas ÇELİK (Ak Parti) Raportör
Civan GÜNDOĞDU (Ak Parti) Üye
Sibğetullah ŞAHİN (Ak Parti) Üye
İsa ÖZTÜRK (CHP) Üye
Taner KAZANOĞLU (CHP) Üye
Erhan ASLANER (CHP) Üye
Hayrettin ALTUNOK (CHP) Üye

Tarife Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Seçkin TURAN (Ak Parti) Başkan
Recep EROL (Ak Parti) Başkan V.
Mehmet Selim BİLMEN (Ak Parti) Raportör
Derya BACACI (Ak Parti) Üye
Nazmiye Sümeyye SAYAN (Ak Parti) Üye
Sait COŞKUNOĞLU (CHP) Üye
Seyit Ali AYDOĞMUŞ (CHP) Üye
İsmail SÖYLEMEZ (CHP) Üye
Hasan SADET (CHP) Üye

Harita Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Mustafa DEMİR (Ak Parti) Başkan
Selçuk BOSTAN (Ak Parti) Başkan V.
Bülent AŞKIN (Ak Parti) Raportör
Abdülhamit DURSUN (Ak Parti) Üye
Mesut ÜNER (Ak Parti) Üye
Cevdet BAYRAM (CHP) Üye
Canan SEZGİN (CHP) Üye
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP) Üye
Şenol YOLBİR (CHP) Üye

AB ve Dış İlişkiler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Fatma GENÇ ÜNAY (Ak Parti) Başkan
Gürkan İzzet PAKSOY (Ak Parti) Başkan V.
Tülay TAŞTAN (Ak Parti) Raportör
Murat TÜRKYILMAZ (Ak Parti) Üye
Satıhanım TELOĞLU (Ak Parti) Üye
M.Berke MERTER (CHP) Üye
Murat TERCAN (CHP) Üye
Ercan ERDEM (CHP) Üye
Zeynel YILMAZ (CHP) Üye

Turizm Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Özdemir İÇİN (Ak Parti) Başkan
Yasir ÇELİK (Ak Parti) Başkan V.
Mehmet ACAR (Ak Parti) Raportör
Fatma BALCI (Ak Parti) Üye
Bilal ÖZTÜRK (Ak Parti) Üye
Ahmet ŞAHİN (CHP) Üye
Erdal TÜFEKÇİ (CHP) Üye
Bayram ÖZATA (CHP) Üye
Fevzi AĞAÇDALI (CHP) Üye

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Turgay AKPINAR (Ak Parti) Başkan
Rıfat KUTLU (Ak Parti) Başkan V.
Adnan YILMAZ (Ak Parti) Raportör
Timur SOYSAL (Ak Parti) Üye
Mehmet ÇON (Ak Parti) Üye
Süleyman Nadir ATAMAN (CHP) Üye
Servet BAYLAN (CHP) Üye
Erkan ERDOĞAN (CHP) Üye
Tarık ERDOĞAN (CHP) Üye

Engelsiz Hayat Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Abdurrahman HİÇYILMAZ (Ak Parti) Başkan
Özlem YİR (Ak Parti) Başkan V.
Pakize BAHADIR (Ak Parti) Raportör
Hayriye ÇİÇEK (Ak Parti) Üye
Sedat DEMİRTAŞ (Ak Parti) Üye
Mehmet GÜREL (CHP) Üye
Saadet GENÇOĞLU (CHP) Üye
Kamil Seçkin ÖZDEMİR (CHP) Üye
Ufuk AKIN (CHP) Üye

Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Havvanur YURTSEVER (Ak Parti) Başkan
Manolya DEMİRÖREN (Ak Parti) Başkan V.
Nuran KIRLAK (Ak Parti) Raportör
Merve ÇABUK (Ak Parti) Üye
Helin GÖRGÜL (Ak Parti) Üye
Belgin TEZER (CHP) Üye
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP) Üye
Sevim YALINKILIÇ (CHP) Üye
Sabiha TÜZÜNOĞLU (CHP) Üye

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Selamet AYGÜN (Ak Parti) Başkan
Erdoğan ŞAHİN (Ak Parti) Başkan V.
Mehmet YAMAN (Ak Parti) Raportör
Müberra İNAL ARSLAN (Ak Parti) Üye
Soner BİBER (Ak Parti) Üye
Ahmet TEMURLENK (CHP) Üye
Süleyman KOLCUOĞLU (CHP) Üye
Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ (CHP) Üye
Adnan TÜRKOĞLU (CHP) Üye

Halkla İlişkiler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nurettin ÇELİK (Ak Parti) Başkan
İdris TOPDAĞ  (Ak Parti) Başkan V.
Turan Topal (Ak Parti) Raportör
Kemal KİL (Ak Parti) Üye
Mehmet MAZİ (Ak Parti) Üye
Murat Ali TALAY (CHP) Üye
İlhan DEMİROK (CHP) Üye
Zafer POLAT (CHP) Üye
Nebahat YILDIRIM (CHP) Üye

Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Özcan KARA (Ak Parti) Başkan
Mustafa Cevat ARZIK (Ak Parti) Başkan V.
Abdullah ÖZDEMİR (Ak Parti) Raportör
Eyüp ERDAL (Ak Parti) Üye
Umut EKŞİ (Ak Parti) Üye
Tarık ERDOĞAN (CHP) Üye
Nizamettin GÜNEL (CHP) Üye
İsmail KOÇ (CHP) Üye
Nezih KÜÇÜKERDEN (CHP) Üye

Temel Haklar Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Adem GÖKTAŞ (Ak Parti) Başkan
Fatma Elmasgül TORUN (Ak Parti) Başkan V.
Aysel ÇELİKBOZ (Ak Parti) Raportör
Salih AKVERDİ (Ak Parti) Üye
Solmaz KIRAN ÇİNKİL (Ak Parti) Üye
Alev DAĞLAYAN (CHP) Üye
Kamil SEÇKİN ÖZDEMİR (CHP) Üye
Selahattin ENGEZ (CHP) Üye
Muharrem ÇATALKAYA (CHP) Üye

Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Rasim BİLGEHAN (Ak Parti) Başkan
Hüseyin KAHYA (Ak Parti) Başkan V.
Rıdvan YAVUZBİLGE (Ak Parti) Raportör
Tamer ŞİŞMAN (Ak Parti) Üye
Osman KORKUSUZ (Ak Parti) Üye
Süleyman KOLCUOĞLU (CHP) Üye
Melih YILDIZ (CHP) Üye
Mustafa Oktay AKSU (CHP) Üye
Mümün KOÇOĞLU (CHP) Üye

Çevre ve Enerji Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Osman DEMİR (Ak Parti) Başkan
Ahmet YILDIZ (Ak Parti) Başkan V.
İbrahim HOCAOĞLU (Ak Parti) Raportör
Oktay BİRİNCİ (Ak Parti) Üye
Gönül İSKENDER (Ak Parti) Üye
Doğan OLGUN (CHP) Üye
Selçuk CEBİR (CHP) Üye
Cengiz GÜLOĞLU (CHP) Üye
Sevim YALINKILIÇ (CHP) Üye

Gençlik ve Spor Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Önder BENZEŞ (Ak Parti) Başkan
Mehmet ERİKÇİ (Ak Parti) Başkan V.
Nezir TÜYSÜZ (Ak Parti) Raportör
Halil İbrahim ARSLAN (Ak Parti) Üye
Fatih ÖZEREN (Ak Parti) Üye
Affan Mahmut KEÇECİ (CHP) Üye
Gökan ZEYBEK (CHP) Üye
Namık Kemal CEYLAN (CHP) Üye
Murat Ali TALAY (CHP) Üye

Kültür Sanat Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Şenol CENGİZ (Ak Parti) Başkan
Ahmet Hilmi BOYRAZ (Ak Parti) Başkan V.
Necdet DURSUN (Ak Parti) Raportör
Hüseyin ERDOĞDU (Ak Parti) Üye
Derya UZUNBOY (Ak Parti) Üye
Deniz ERZİNCAN/td> (CHP) Üye
Mesut KÖSEDAĞI (CHP) Üye
Sabiha TÜZÜNOĞLU (CHP) Üye
Belgin TEZER (CHP) Üye

Sosyal Hizmetler Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Osman AYDIN (Ak Parti) Başkan
Cemal MERDAN (Ak Parti) Başkan V.
Hayrullah HASDEMİR (Ak Parti) Raportör
Seyithan İZSİZ (Ak Parti) Üye
İlhan ŞENGÜLER (Ak Parti) Üye
Ahmet MERİÇ (CHP) Üye
Mustafa GÜL (CHP) Üye
Efrayim DEVECİ (CHP) Üye
Erdal TÜFEKÇİ (CHP) Üye

Kentsel Yenileme Komisyonu

Adı Soyadı Parti Görevi
Nagihan ÜRGEN (Ak Parti) Başkan
Temel YAZ (Ak Parti) Başkan V.
Serpil BOZKURT (Ak Parti) Raportör
Muhammed Ali YILMAZ (Ak Parti) Üye
Murat ŞAHİN (Ak Parti) Üye
Ercan Ulaş KAYA (CHP) Üye
Özgür DURMUŞ (CHP) Üye
Soydan ALKAN (CHP) Üye
Şafak KIR (CHP) Üye

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler